Αναζήτηση για

Στην ενότηταΕγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφορηθείτε πρώτοι όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες του εκδοτικού μας οίκου!Έχετε αποκτήσει κάποιο προϊόν που συνοδεύεται από κωδικό δωρεάν πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας; Ενεργοποιήστε τον τώρα και απολαύστε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί για 12 μήνες!ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

  Άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση
Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της μελέτης τίθεται ο έλεγχος του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου, όταν η προς καταχώριση πράξη είναι συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση  
 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (μετά τον Ν. 4335/2015) 

  ΠΝΠ της 30.6.2015 («Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” [Α΄ 65]» – ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015)

Η άρνηση πληρωμής με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική (web banking) και συναλλαγές διά της τηλεφωνίας τιμωρείται κατά τα άρθρα 288 παρ. 1 και 452 ΠΚ.

 ΒΙΒΛΙΑ

  Αστικός Κώδικας Τσέπης (9η έκδοση)
Ευαγγελία Θ. Νεζερίτη (επιμέλεια)

9η έκδοση (ενημερωμένος με τον Ν. 4356/2015), Αθήνα 2016, σ. ΧVΙΙ + 418  
 
  Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Τσέπης (16η έκδοση)
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμέλεια)

16η έκδοση (ενημερωμένος με τους Ν. 4322/2015, 4356/2015 και 4360/2016), Αθήνα 2016, σ. ΧΧΙΧ + 380  
 
  ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου - Τόμος Ι, Γενικές Αρχές, ημίτ. ΙΑ και ΙΒ, 2η έκδοση, 2016
Απόστολος Σ. Γεωργιάδης/Μιχάλης Π. Σταθόπουλος

Αθήνα 2016, τιμή: 110 ευρώ (ημιτ. ΙΑ) και 130 ευρώ (ημιτ. ΙΒ) 
 

2
2016
» Περιεχόμενα


2
2016
» Περιεχόμενα

Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - ερμηνευτικό συμπλήρωμα
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα

Τιμή: € 30,00
Βασική Νομοθεσία
Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς


Οι σημαντικότεροι κώδικες νομοθεσίας με ένα κλικ στην οθόνη σας!

Επιλέξτε τώρα τον κώδικα που καλύπτει τις ανάγκες σας ή επωφεληθείτε επιλέγοντας το πακέτο κωδίκων που σας ταιριάζει!
αναλυτικά »
αναλυτικά »