Αναζήτηση για

Στην ενότηταΕγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφορηθείτε πρώτοι όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες του εκδοτικού μας οίκου!Έχετε αποκτήσει κάποιο προϊόν που συνοδεύεται από κωδικό δωρεάν πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας; Ενεργοποιήστε τον τώρα και απολαύστε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί για 12 μήνες!ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

  Η σχέση μεταξύ συμβατικής και προσυμβατικής ευθύνης του πωλητή στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση
Κατερίνα Στριγγάρη

H σχέση ανάμεσα στην συμβατική και την προσυμβατική ευθύνη του πωλητή στην περίπτωση που η παράδοση πωληθέντος πράγματος μη ανταποκρινόμενου στη σύμβαση οφείλεται σε προσυμβατικό πταίσμα του δεν αντιμετωπίζεται νομοθετικά με αποτέλεσμα η οριοθέτηση μεταξύ τους να παραμένει έργο της επιστήμης. Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση της σχέσης μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων ευθύνης. 
 
  Σχετικά με την απόπειρα εκβίασης επιχειρήσεων μέσω της απειλής νόμιμης ενέργειας εκ μέρους δημοσίου υπαλλήλου που λαμβάνει προσημειωμένα χαρτονομίσματα
Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Στην μελέτη εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την δυνατότητα στοιχειοθέτησης ποινικής ευθύνης σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου για απόπειρα εκβίασης επιχειρήσεων μέσω της απειλής νόμιμης ενέργειας σε συρροή με τετελεσμένη παθητική δωροδοκία. 
 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

  Άρειος Πάγος 680/2014 (Ποιν.)

Πλαστή έγκληση από δικηγόρο 


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (μετά τον Ν. 4335/2015) 

  ΠΝΠ της 30.6.2015 («Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” [Α΄ 65]» – ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015)

Η άρνηση πληρωμής με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική (web banking) και συναλλαγές διά της τηλεφωνίας τιμωρείται κατά τα άρθρα 288 παρ. 1 και 452 ΠΚ.

 


  N. 4322/2015: «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)

Νέα ενημέρωση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της www.sakkoulas.com  


ΒΙΒΛΙΑ

  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ευαγγελία Νεζερίτη (επιμέλεια)

11η έκδοση (ενημερωμένος με τον Ν. 4335/2015), Αθήνα 2015, σ. ΧΧΧVΙΙΙ + 461 (υπό έκδοση) 
 
  Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα - Τόμος 3ος: Προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων
Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι (επιστημονική εποπτεία)

Αθήνα, 2015 | σ. 726 | ISBN: 978-960-420-586-8 
 

7
2015
» Περιεχόμενα


7
2015
» Περιεχόμενα

Δόλος
Βαθιώτης Κωνσταντίνος

Τιμή: € 31,50
Αθέμιτος ανταγωνισμός -ν. 146/1914-
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος


Οι σημαντικότεροι κώδικες νομοθεσίας με ένα κλικ στην οθόνη σας!

Επιλέξτε τώρα τον κώδικα που καλύπτει τις ανάγκες σας ή επωφεληθείτε επιλέγοντας το πακέτο κωδίκων που σας ταιριάζει!
αναλυτικά »
αναλυτικά »