Αναζήτηση για

Στην ενότηταΕγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφορηθείτε πρώτοι όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες του εκδοτικού μας οίκου!Έχετε αποκτήσει κάποιο προϊόν που συνοδεύεται από κωδικό δωρεάν πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας; Ενεργοποιήστε τον τώρα και απολαύστε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί για 12 μήνες!ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

  Ο θεσμός της παραγραφής στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (Common Frame of Reference) ως occasio για μία μεταρρύθμιση του δικαίου περί παραγραφής του ΑΚ
Καραμπατζός Αντώνιος

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται διεξοδικά η ρύθμιση περί παραγραφής του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (Common Frame of Reference), σε διαρκή δε αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΑΚ.  
 
  H έκθεση του δσ (άρθρο 13 παρ. 10 εδ. β΄ κ.ν. 2190/1920) για τον αποκλεισμό/περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως ως συλλογικό δικαίωμα πληροφορήσεως – Μερικές κριτικές παρατηρήσεις
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Η μελέτη ασχολείται με το περιεχόμενο της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας προς τη γενική συνέλευση αυτής, με την οποία προτείνεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
  Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος και η απροσδόκητη διεύρυνση της έννοιας της «ημεδαπής» (άρθρο 5 παρ. 3 ΠΚ)
Κιούπης Δημήτριος

Αναλύεται το ζήτημα του τόπου τέλεσης του εγκλήματος και στην συνέχεια εξετάζεται το ειδικότερο ζήτημα του τόπου τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος. 
 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΒΙΒΛΙΑ

  Κώδικες Τσέπης - 4. Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

15η έκδοση, Αθήνα 2014, σελ. ΧΧVΙΙΙ + 415, τιμή 11,00 € 
 

9
2014
» Περιεχόμενα


8
2014
» Περιεχόμενα

Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη

Τιμή: € 28,00
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 4η ενημέρωση]
Επιμέλεια: Παύλου Στέφανος, Σάμιος Θωμάς
Ποινικός Κώδικας
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα


Οι σημαντικότεροι κώδικες νομοθεσίας με ένα κλικ στην οθόνη σας!

Επιλέξτε τώρα τον κώδικα που καλύπτει τις ανάγκες σας ή επωφεληθείτε επιλέγοντας το πακέτο κωδίκων που σας ταιριάζει!
αναλυτικά »
αναλυτικά »