Αναζήτηση για

Στην ενότηταΕγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφορηθείτε πρώτοι όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες του εκδοτικού μας οίκου!Έχετε αποκτήσει κάποιο προϊόν που συνοδεύεται από κωδικό δωρεάν πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας; Ενεργοποιήστε τον τώρα και απολαύστε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί για 12 μήνες!ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

  Η «νομιμοποίηση» των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης βάσει του τεκμήριου του άρθρου 46 § 3 του Ν. 3905/2010
Γιώργος Μπαμπέτας

Η παρούσα μελέτη αντικείμενο έχει τη «νομιμοποίηση» των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης κατά την ενάσκηση εξουσιών που υπάγονται σε καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, όπως διαμορφώνεται τούτη μετά από τη θέση σε ισχύ του, δικονομικού δικαίου, τεκμηρίου του άρθρ. 46 παρ. 3 ν. 3905/2010 [= άρθρ. 55 παρ. 2 εδ. β΄ ν. 2121/1993]. 
 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

  Άρειος Πάγος 1521/2014 (Πολ.)

Ακάλυπτη επιταγή 

  ΕφΑθ 523/2015 (Πολ.)

Παραγραφή εν επιδικία 


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  N. 4322/2015: «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)

Νέα ενημέρωση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της www.sakkoulas.com  


ΒΙΒΛΙΑ

  Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Νομολογία κατ’ άρθρον)
Ν. Ανδρουλάκης, Θ. Δαλακούρας, Ι. Γιαννίδης, Η. Αναγνωστόπουλος (επιμ. Δ. Βούλγαρης)

Αθήνα 2015, σελ. ΧΧIV + 789, ISBN: 978-960-420-580-6, τιμή: 80 € 
 
  Κώδικες Τσέπης - 5. Κώδικας Ποινικής Διοκονομίας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

15η έκδοση (Ιανουάριος 2015), Αθήνα 2015, σελ. ΧΧΧΙΙ + 451, τιμή 12,00 € 
 
  Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Αθήνα 2015, σελ. ΧVI + 456, ISBN: 978-960-420-570-7, τιμή: 48 ευρώ   
 

3
2015
» Περιεχόμενα


3
2015
» Περιεχόμενα

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ανδρουλάκης Νικόλαος | Δαλακούρας Θεοχ., Γιαννίδης Ιω., Αναγνωστόπουλος Ηλ. (επιμ.: Βούλγαρης Δ.)

Τιμή: € 80,00
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης


Οι σημαντικότεροι κώδικες νομοθεσίας με ένα κλικ στην οθόνη σας!

Επιλέξτε τώρα τον κώδικα που καλύπτει τις ανάγκες σας ή επωφεληθείτε επιλέγοντας το πακέτο κωδίκων που σας ταιριάζει!
αναλυτικά »
αναλυτικά »