Αναζήτηση για

Στην ενότητα



Εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφορηθείτε πρώτοι όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες του εκδοτικού μας οίκου!



Έχετε αποκτήσει κάποιο προϊόν που συνοδεύεται από κωδικό δωρεάν πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας; Ενεργοποιήστε τον τώρα και απολαύστε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί για 12 μήνες!

Συνδρομή - Νομοθεσία full access
 
 

 
Με την αγορά της υπηρεσίας αυτής αποκτάτε απεριόριστη πρόσβαση, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, χωρίς χρονοχρέωση ή οποιονδήποτε άλλο περιορισμό, σε όλους τους κώδικες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας κατά τον χρόνο ενεργοποίησης της υπηρεσίας.
Τα κείμενα που περιέχονται στην υπηρεσία αυτή υφίστανται συνεχή ενημέρωση με όλες τις τελευταίες νομοθετικές μεταβολές.

Επισημαίνεται ότι η αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας “Πακέτου Συνδρομής” που αφορά μια ομάδα κωδίκων σας εξασφαλίζει απεριόριστη πρόσβαση σε οποιονδήποτε νέο κώδικα προστεθεί στο πακέτο έως την λήξη του χρόνου που καλύπτει η συνδρομή σας, χωρίς καμία εκ μέρους σας πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, και για όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή σας.
 
Τιμή €
32,26
διάρκεια 12 μήνες