Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4491/2017

Με τον Ν. 4491/2017 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 758) και στον Εισαγωγικό Νόμο αυτού (άρθρο 64), στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 126Β) και στον Πτωχευτικό Κώδικα (άρθρα 4, 8, 85, 86, 87, 88, 101, 105, 106α, 106γ, 106ε, 171).


Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.