Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας

Με το άρθρο 11 του Ν. 3658/2008 ('Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 70/22.4.2008) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 187  του Ποινικού Κώδικα.