Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4285/2014

Με τον Ν. 4285/2014 ενημερώθηκαν οι ακόλουθες κωδικοποιήσεις που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων:

• Ποινικός Κώδικας (Π.Δ. 283/1985)

• Νόμος περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ν. 4139/2013)

• Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)