Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
N. 4274/2014 | N. 4275/2014

Με τα παραπάνω νομοθετήματα ενημερώθηκαν οι ακόλουθες κωδικοποιήσεις που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων:

• Ποινικός Κώδικας

• Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

• Νόμος περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ν. 4139/2013)

• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999)

• Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)

• Συμβούλιο της Επικρατείας (Π.Δ. 18/1989)

• Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988)

• Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 3689/2008)