Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014)

25 νομοθετικές μεταβολές που επέρχονται με τον παραπάνω νόμο είναι ήδη διαθέσιμες στους συνδρομητές της online Βάσης Δεδομένων της www.sakkoulas.com, καθώς και στους συνδρομητές της εφαρμογής Codilex για iphone!