Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
'Κώδικες τσέπης' 5 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα, 7η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 3500/2006 («Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 232/24.10.2006), με το άρθρο 13 παρ. 6 του οποίου προστέθηκε νέο στοιχείο γ΄ στην παράγραφο 3 του άρθρου 574, και 3625/2007 («Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 290/24.12.2007), με το άρθρο τρίτο του οποίου αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 221 εδ. α΄ και 226 παρ. 2, ενώ προστέθηκαν και νέα άρθρα 108Α και 226Α. Το κείμενο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 3060/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3226/2004, 3251/2004, 3346/2005 και 3472/2006.
Και στην έκδοση αυτή διατηρήθηκαν τα στοιχεία των προηγούμενων εκδόσεων (μικρό σχήμα, πίνακας νομοθετικών μεταβολών κ.λπ.) που καθιέρωσαν την σειρά των Κωδίκων Τσέπης.