Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία – Εφαρμογή
Μιχαήλ Μαργαρίτης, ’ντα Μαργαρίτη

Στο επίτομο αυτό έργο επιχειρείται μια συνοπτική ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα. Εκτίθενται βραχυλογικά τα πορίσματα των διάφορων θεωριών και πιο εξαντλητικά αυτά της νομολογίας. Η κατάταξη της ύλης είναι συστηματική, ώστε να εντοπίζεται από τον αναγνώστη σε βραχύτατο χρόνο, κάτω από το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα, η απάντηση στα ερωτήματά του.

Εκτός από την ανάπτυξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του κάθε εγκλήματος, κάτω από κάθε άρθρο γίνεται ειδικός λόγος για την απόπειρα, τη συμμετοχή, τη συρροή και αναπτύσσονται επίσης και τα συναφή διαδικαστικά ζητήματα (λ.χ. για την παράσταση της πολιτικής αγωγής, την μεταβολή της κατηγορίας, τον αναιρετικό έλεγχο της αιτιολογίας κλπ.).

Οι συχνές, εν τω μεταξύ, παρεμβάσεις του νομοθέτη κατέστησαν αναγκαία την παρούσα τρίτη έκδοση, για την επικαιροποίηση της ενημέρωσης των αναγνωστών, οι οποίοι υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και εμπιστοσύνη τις δύο προηγούμενες εκδόσεις.

Για αγορά του προϊόντος πατήστε εδώ.