Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 5: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα αυτή 14η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4198/2013 («Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013) και 4205/2013 («Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013).

Το κείμενο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών, που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 3060/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3226/2004, 3251/2004, 3346/2005, 3472/2006, 3500/2006, 3625/2007, 3659/2008, 3674/2008, 3727/2008, 3772/2009, 3783/2009, 3811/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3904/2010, με την υπ’ αριθμ. 123827/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» – ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010), καθώς και με τους νόμους 3994/2011, 4055/2012 και 4139/2013.

Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Οι εκτεταμένες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα κατέστησαν, εξάλλου, αναγκαία την ενημέρωση του λημματικού ευρετηρίου, το οποίο ανταποκρίνεται στα νέα νομοθετικά δεδομένα.