Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 4: Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα αυτή 14η έκδοση του Ποινικού Κώδικα κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4198/2013 («Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013), 4199/2013 («Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013) και 4205/2013 («Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013).

Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα είναι πλήρως ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών, που επήλθαν με τους νόμους 2928/2001, 2948/2001, 3064/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3242/2004, 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3500/2006, 3536/2007, 3625/2007, 3658/2008, 3663/2008, 3666/2008, 3674/2008, 3691/2008, 3719/2008, 3727/2008, 3772/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3896/2010, 3904/2010, 3920/2011, 3943/2011, 3984/2011, 3994/2011, 4042/2012, 4049/2012, 4055/2012, 4072/2012, 4093/2012 και 4139/2013, με το προεδρικό διάταγμα 221/2005, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 50492/8.6.2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης («Αναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών»).

Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Ποινικού Κώδικα Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Οι εκτεταμένες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα κατέστησαν, εξάλλου, αναγκαία την ενημέρωση του λημματικού ευρετηρίου, το οποίο ανταποκρίνεται στα νέα νομοθετικά δεδομένα.