Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Υπαλληλικός Κώδικας

Με τα άρθρα 1-3, 5-7 και 14-19 του N. 4210/2013 («Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 7, 50, 53, 55, 56, 60, 103, 104, 114, 141, 146Α, 146Β, 165 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.