Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Νόμος περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών

Με το άρθρο 20 του Ν. 4208/2013 («Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 252/18.11.2013) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 49 του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Η σχετική νομοθετική μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του Νόμου και είναι ήδη διαθέσιμη στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.