Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

Με το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν. 4186/2013 («Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 193/17.9.2013) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 37 του Ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών).

Η νομοθετική αυτή μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμη στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.