Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Με το άρθρο 45 του Ν. 4150/2013 («Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 102/29.4.2013) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 52Α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η σχετική νομοθετική μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμη στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.