Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Με το άρθρο 9 του Ν. 4138/2013 («Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 740 και 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.