Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Θεμελιώδεις Έννοιες της Ποινικής Δίκης
Νικόλαος Κ. Ανδρουλάκης

Η νέα αυτή, 4η έκδοση του έργου Θεμελιώδεις Έννοιες της Ποινικής Δίκης είναι σημαντικά επαυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη του έτους 2007, με κριτική θεώρηση των κυριότερων νομοθετικών μεταβολών που έλαβαν χώρα στο διάστημα αυτό (ιδίως με τους νόμους 3904/2010 και 4055/2012), αλλά και με εμβαθύνσεις και βελτιώσεις σε αρκετά σημεία (π.χ. για τα προδικαστικά ζητήματα). Με τον τρόπο αυτό, ο συγγραφέας ελπίζει να προστεθούν και κάποιοι νέοι φίλοι του βιβλίου σε αυτούς που είχε ήδη κερδίσει με τις προηγούμενες εκδόσεις, χάρις ιδίως στο σχήμα εργασίας που είχε προτείνει: Την ανάλυση, κατά την λογική τους αλληλουχία, των βασικών προβλημάτων της ποινικής δίκης στην Εισαγωγή και στο 1ο Μέρος, και τον έλεγχο, στο 2ο Μέρος, των λύσεων (ενόψει των ευρημάτων της ανάλυσης αυτής) του θετικού μας ποινικού δικονομικού δικαίου, στην δυναμικά –από φάση σε φάση– εξελικτική πορεία της ποινικής δίκης, της οποίας επιδιώκεται παράλληλα μια ανάγλυφη παρουσίαση.