Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 5: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα, 12η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κατέστη αναγκαία μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τον Ν. 4055/2012 («Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» – ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012). Το κείμενο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών, που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 3060/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3226/2004, 3251/2004, 3346/2005, 3472/2006, 3500/2006, 3625/2007, 3659/2008, 3674/2008, 3727/2008, 3772/2009, 3783/2009, 3811/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3904/2010, με την υπ’ αριθμ. 123827/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» – ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010), καθώς και με τον Ν. 3994/2011. Η έκδοση είναι εμπλουτισμένη με σημαντικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή κάποιων εκ των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (“σχετική νομοθεσία”), με έμφαση σε διατάξεις πρόσφατων νόμων. Επίσης, έχουν διατηρηθεί λίγες καίριες επισημάνσεις υπό την ένδειξη “σημείωση”. Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Η σχετική επισήμανση γίνεται, πλέον, σε επίπεδο άρθρου.