Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Με τα άρθρα 113 και 143 του N. 4070/2012 («Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 29, 34, 52, 94 και 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.