Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Nομοθεσία

Μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στους βασικότερους κώδικες με τον Ν. 4055/2012, καθώς και τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4057/2012 στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου Βασική ΝομοθεσΙα.

Με την ενημέρωση αυτή (2η ενημέρωση – Μάρτιος 2012) αντικαθίστανται τα ακόλουθα τεύχη:

3.1. Αστικός Κώδικας (άρθρα 1-1256)

3.2. Αστικός Κώδικας (άρθρα 1257-2035 & ΕισΝΑΚ)

4.1. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-662Θ)

4.2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 663-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)

5.1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)

5.2. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 336-474)

6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-408)

6.2. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 409-603)

7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

9. Υπαλληλικός Κώδικας