Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Με το άρθρο 23 του Ν. 4058/2012 («Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 63/22.3.2012) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προστέθηκε δε σε αυτόν άρθρο 52Α.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.