Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 4: Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα, 11η έκδοση του Ποινικού Κώδικα κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τον Ν. 3984/2011 («Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 150/27.6.2011) και τον Ν. 3994/2011 («Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011). Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα είναι πλήρως ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών, που επήλθαν με τους νόμους 2928/2001, 2948/2001, 3064/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3242/2004, 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3500/2006, 3625/2007, 3658/2008, 3663/2008, 3666/2008, 3674/2008, 3691/2008, 3719/2008, 3727/2008, 3772/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3896/2010, 3904/2010, 3920/2011 και 3943/2011, με το προεδρικό διάταγμα 221/2005, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 50492/8.6.2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης («Αναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών»). Η έκδοση είναι εμπλουτισμένη με σημαντικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή κάποιων εκ των άρθρων του Ποινικού Κώδικα (“σχετική νομοθεσία”), με έμφαση σε διατάξεις πρόσφατων νόμων. Επίσης, έχουν διατηρηθεί λίγες καίριες επισημάνσεις υπό την ένδειξη “σημείωση” (βλ. π.χ. άρθρα 123, 129, 292Α, 405). Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Ποινικού Κώδικα Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Η σχετική επισήμανση γίνεται, πλέον, σε επίπεδο άρθρου.