Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Νόμος 3984/2011

Με το άρθρο 40 του Ν. 3984/2011 («Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 150/27.6.2011) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα.

Η σχετική νομοθετική μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμη στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.