Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας
Χρίστος Χ. Μυλωνόπουλος

Στην έκδοση αυτή περιέχεται το κείμενο του Ποινικού Κώδικα, ενημερωμένο έως και τον πρόσφατο Ν. 3943/2011 («Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» - ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011). Επίσης, παρατίθενται οι νομοθετικές μεταβολές για κάθε διάταξη, κρίσιμα αποσπάσματα αιτιολογικών ή εισηγητικών εκθέσεων των σχεδίων νόμων (των τελευταίων ετών) με τα οποία προστίθενται, αντικαθίστανται, τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, σχετικές διατάξεις και σχετική νομοθεσία, καθώς και, όπου χρειάζεται, ενημερωτικές σημειώσεις κυρίως για την επισήμανση λαθών ή παραλείψεων που εμφιλοχώρησαν κατά την μεταγλώττιση του κειμένου του Ποινικού Κώδικα στην δημοτική γλώσσα. Για την διευκόλυνση του αναγνώστη του κειμένου του Ποινικού Κώδικα προηγούνται ο Ν. 2943/2001 και η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναπροσαρμογή και στρογγυλοποίηση δραχμικών ποσών σε ευρώ. Στο τέλος του κειμένου παρατίθεται αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.