Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 5: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών στο κείμενο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κατέστησαν αναγκαία την ενημέρωση του νομοθετικού κειμένου και του ευρετηρίου της έκδοσης που κυκλοφορεί στην σειρά των Κωδίκων Τσέπης.

Η νέα αυτή 10η έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 3811/2009 («Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση [Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004] και άλλες διατάξεις») στα άρθρα 282, 287 και 296, τον Ν. 3849/2010 («Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010) στα άρθρα 35, 43, 59 και 359, τον Ν. 3860/2010 («Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» – ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010) στα άρθρα 45Α, 113, 242, 282, 340 και 489, τον Ν. 3875/2010 («Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) στα άρθρα 59, 108Α και 226Α, τον Ν. 3904/2010 («Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) στα άρθρα 31, 43, 47, 111, 112, 114, 142, 171, 243, 244, 245, 248, 270, 308, 308Α, 308Β, 309, 315, 322, 349, 375, 402, 432, 435, 471, 473, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 489, 497 και 499, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 123827/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» – ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010), με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν τα ποσά του παραβόλου της μήνυσης (άρθρο 42 παρ. 4) και του τέλους πολιτικής αγωγής (άρθρο 63).

Το κείμενο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών, που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 3060/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3226/2004, 3251/2004, 3346/2005, 3472/2006, 3500/2006, 3625/2007, 3659/2008, 3674/2008, 3727/2008, 3772/2009 και 3783/2009.

Ο πίνακας νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Τσέπης», κατέστη περισσότερο εύχρηστος με την μνεία όλων των νομοθετημάτων με τα οποία επήλθαν οι διάφορες νομοθετικές μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Η σχετική επισήμανση γίνεται, πλέον, σε επίπεδο άρθρου.