Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 11: Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Βέρα Θεοφυλάκτου, Αθηνά Πιτσουλάκη (επιμ.)

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στην σειρά «Κωδίκων Τσέπης», με την οποία προσφέρεται στον έλληνα νομικό η βασική κωδικοποιημένη νομοθεσία σε μια λειτουργική έκδοση που συνδυάζει το πρακτικό μικρό σχήμα και το αναλυτικό λημματικό ευρετήριο. Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται τα δύο βασικά νομοθετήματα της διοικητικής δικονομίας: το π.δ. 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύουν.

Η νέα αυτή 3η έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 3719/2008 («Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008) στο άρθρο 8 του π.δ. 18/1989, τον Ν. 3772/2009 («Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 112/10.7.2009) στα άρθρα 21, 27, 32, 33, 34Α, 52 και 53 του  π.δ. 18/1989 και στο άρθρο 285 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τον Ν. 3842/2010 («Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010) στα άρθρα 231-243 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και τον N. 3900/2010 («Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010) στα άρθρα 14, 17, 21, 22, 33, 34Α, 36, 52, 52Α, 53 και 58 του π.δ. 18/1989 και στα άρθρα 6, 7, 27, 29, 42, 64, 71, 75, 79, 92, 93, 105Α, 110, 115, 122, 126, 127, 128, 129, 142, 179, 191, 199, 202, 204, 205, 205Α, 209Α, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 228, 273, 276 και 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Επιπλέον, η έκδοση αυτή κυκλοφορεί ήδη με ενσωματωμένο παράρτημα, στο οποίο εμπεριέχονται οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 3943/2011 («Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» – ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011) στο άρθρο 6 και τον Ν. 3994/2011 («Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011) στα άρθρα 6, 79 και 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Όπως και στην προηγούμενη έκδοση, διατηρούνται λίγες καίριες επισημάνσεις υπό την ένδειξη “σημείωση” (βλ. π.χ. άρθρα 14 του π.δ. 18/1989 και 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

Από την άλλη, καινοτομίες της έκδοσης αυτής αποτελούν αφενός μεν ο πίνακας νομοθετικών μεταβολών, στον οποίο γίνεται μνεία, σε επίπεδο άρθρου και με αντίστροφη χρονολογική σειρά, όλων των νομοθετημάτων των τελευταίων ετών με τα οποία επήλθαν οι διάφορες νομοθετικές μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), αφετέρου δε η παράθεση χωριστού λημματικού ευρετηρίου για καθέναν από τους δύο κώδικες.