Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Με το άρθρο 17 του Ν. 3920/2011 («Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 33/3.3.2011) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 391 του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.