Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Με το άρθρο 67 παρ. 6γ του Ν. 3842/2010 («Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 231, 232, 233, 234, 235, 236, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 και 243 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν αυτόν.