Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Με την υπ' αριθμ 123827/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» - ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 42 και 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.