Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

Με τα άρθρα 1-3 του N. 3860/2010 («Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» - ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 54, 126, 127, 129, 130 και 131 του Ποινικού Κώδικα.
Με τα άρθρα 5-9 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 45Α, 113, 242, 282, 340 και 489 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Με το άρθρο 4 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.