Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος Ι
Χρίστος Μυλωνόπoυλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το έργο Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος Ι καλύπτει τη γενική θεωρία για το έγκλημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σαφή ανάλυση των εννοιών, στο σχολιασμό της νομολογίας και στην πραγμάτευση των σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν την ποινική πράξη. Πολυάριθμα παραδείγματα, κυρίως από τη νομολογία, διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου και την εμπέδωση των λεπτών εννοιών.
Από τα περιεχόμενα: Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις στο Ποινικό Δίκαιο – Η υποχρέωση του νομοθέτη να παρέχει ποινική προστασία και τα όρια αυτής – Κρυπτοποινές στο διοικητικό και κοινοτικό δίκαιο - Ενδεχόμενος δόλος και συνειδητή αμέλεια – Χρήση όπλων από αστυνομικούς και δικαίωμα άμυνας - Προστασία του καταναλωτή και ζητήματα αιτιότητας - Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της αμέλειας και της παράλειψης – Βασανιστήρια και τρομοκρατία – Άμυνα σε περίπτωση αμοιβαίας επίθεσης – Η άδεια της αρχής ως λόγος άρσης του αδίκου – Ελευθερία της τέχνης και ποινικό δίκαιο – Ανακριτική διείσδυση ως λόγος άρσης του αδίκου – Νευροφιλοσοφία και καταλογισμός – Συνειδησιακό έγκλημα και πλύση εγκεφάλου.
Θα ακολουθήσει σύντομα ο δεύτερος τόμος (απόπειρα – συμμετοχή – συρροή).

Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου κάντε κλικ εδώ.