Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 1: Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνείς Συμβάσεις
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Με την ολοκληρωμένη σειρά  «Κώδικες Τσέπης» προσφέρεται για πρώτη φορά στον έλληνα νομικό η βασική κωδικοποιημένη νομοθεσία σε μια λειτουργική έκδοση, η οποία συνδυάζει το πλεονέκτημα του μικρού σχήματος με τα μικρά λημματικά ευρετήρια. Τα πλεονεκτήματα αυτά πιστεύουμε ότι θα αναδείξουν τους  «Κώδικες Τσέπης» σε καθημερινό συνοδοιπόρο όχι μόνο του εξειδικευμένου νομικού, αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσβαση στην βασική νομοθεσία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνε ο Ιωάννης Δόξας στον πρόλογο της αντίστοιχης σειράς  «Συνέκδημοι Κώδικες της Ελληνικής νομοθεσίας» – η οποία ξεκίνησε το 1946, αλλά έμεινε ατελής– ,  «οι μικροί το δέμας και δια τούτο ευκόλως και ακόπως φορητοί, συνέκδημοι κώδικες συμπορευόμενοι, συμπαριστάμενοι και συνομιλούντες κατά πάντα τόπον και χρόνον μετά του κόσμου των νομικών θα καταστήσωσιν εις αυτόν την μετά του κρατούντος δικαίου αναστροφήν και πρόχειρον και ευχερή και εύχαρι».
Η έκδοση περιλαμβάνει το Σύνταγμα της Ελλάδος μετά την αναθεώρησή του με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων («Ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος» – ΦΕΚ Α΄ 102/2.6.2008). Επίσης, συνοδεύεται από τις βασικότερες διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με το περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων δεύτερο μέρος του Συντάγματος, δηλαδή αφενός την Σύμβαση “διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών” (ΕΣΔΑ) με τα Πρωτόκολλά της, και αφετέρου το “Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα” (ΔΣΑΠΔ) με τα Πρωτόκολλα αυτού.