Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Νόμος 3727/2008

Το ποινικώς ενδιαφέρον κείμενο του Ν. 3727/2008, καθώς και τα κρίσιμα αποσπάσματα της Αιτιολογικής Εκθέσεως και της Εκθέσεως του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επί του σχεδίου νόμου έχουν δημοσιευθεί σε ΠοινΧρ 2009, 84.