Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 5: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα, 8η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 3659/2008 («Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 77/7.5.2008) με το άρθρο 69 του οποίου αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 42 παρ. 4 και 63 εδ. β΄, και 3674/2008 («Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 136/10.7.2008), με το άρθρο 10 του οποίου αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 177 και προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στον αριθμό 1 του άρθρου 111. Το κείμενο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 3060/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3226/2004, 3251/2004, 3346/2005, 3472/2006, 3500/2006 και 3625/2007.
Και στην έκδοση αυτή διατηρήθηκαν τα στοιχεία των προηγούμενων εκδόσεων (μικρό σχήμα, πίνακας νομοθετικών μεταβολών κ.λπ.) που καθιέρωσαν την σειρά των Κωδίκων Τσέπης.