Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1731/2017

Προϋποθέσεις αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας και ανάθεσής της σε τρίτον για σπουδαίο λόγο κατόπιν αιτήσεως των γονέων. Δεν εμπίπτουν στην έννοια του σπουδαίου λόγου η λύση του γάμου με διαζύγιο ή η ακύρωσή του, καθώς και η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων. Η υπόδειξη από τους γονείς τρίτου προσώπου, το οποίο δέχεται να αναλάβει την άσκηση της γονικής μέριμνας, δεν συνιστά προϋπόθεση του παραδεκτού της σχετικής αίτησης. Ανατίθεται η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου στον παππού του ενόψει της μετοίκησης των γονέων του στο εξωτερικό, προκειμένου αυτό να μην αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον.