Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
’ρειος Πάγος 10/2017 (Πολ.)

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, η εταιρεία λύεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός αν συμφωνηθεί ότι η εταιρική δράση θα συνεχιστεί μεταξύ των υπόλοιπων εταίρων ή μεταξύ αυτών και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Στη δεύτερη περίπτωση ο κληρονόμος ή η κοινωνία των συγκληρονόμων υπεισέρχεται συνολικά στην εταιρική θέση του θανόντος.


Η απόφαση δημοσιεύεται σε Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2017, 549.