Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Αστική ιατρική ευθύνη: Σύγχρονα προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισης
Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η μελέτη θέτει το ερώτημα αν υπάρχει πράγματι κάποιο «πρόβλημα» στην ιατρική ευθύνη, που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση προτάσεων προκειμένου να γίνει το σύστημα πιο ορθολογικό και δίκαιο, ενδεχομένως και με τη θέσπιση ειδικών διατάξεων. Γίνεται αναφορά σε ειδικές διατάξεις που έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό και σε αλλοδαπά δίκαια και στα βασικότερα σημεία παθογένειας του συστήματος της αστικής ιατρικής ευθύνης στην Ελλάδα. Διατυπώνονται  προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σχετικά σύντομα, όπως η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των ιατρικών σχολών και της διαδικασίας απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, η βελτίωση των διατάξεων που ρυθμίζουν τη συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς και η θέσπιση ειδικών διατάξεων για τον ιατρικό φάκελο. Στο πεδίο των μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων, γίνεται συνοπτική αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος της «ιατρικής ευθύνης χωρίς σφάλμα» (no-fault system), το οποίο εντέλει απορρίπτεται ως συνολική ρύθμιση και προτείνεται η οργάνωση ανεξάρτητων δομών για την αποδεικτική υποβοήθηση της πλευράς του ασθενούς στη δίκη της αστικής ιατρικής ευθύνης και για την ειδική διαμεσολάβηση σε διαφορές ιατρικής ευθύνης.


Η μελέτη δημοσιεύεται σε Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2017, 481.