Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4472/2017

Με τον Ν. 4472/2017 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 927, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 966, 995, 998Α, 1021), όπως και στον Πτωχευτικό Κώδικα (Κεφάλαιο 9ο: Απλοποιημένη Διαδικασία Πτωχεύσεων Μικρών Επιχειρήσεων, άρθρα 162-163γ). Μεταβολές συντελέσθηκαν, επίσης, στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρα 36, 39) και στον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρα 71, 72, 74, 75).


Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.