Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι: 5η ενημέρωση | Νοέμβριος 2016
Στέφανος Παύλου / Θωμάς Σάμιος

Με την παρούσα 5η ενημέρωση το έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι εμπλουτίζεται με 5 νέες θεματικές ενότητες, στις οποίες εντάσσονται 11 νέα νομοθετήματα κατανεμημένα σε 11 τεύχη. Οι θεματικές αυτές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

Φορολογικά αδικήματα (σχολιαστής: Θεόδωρος Παπακυριάκου): άρθρα 66-71 ΚΦΔ (Ν. 4174/2013), άρθρα 17Α και 24 Ν. 2523/1997, Ν. 4312/2014 (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις – Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι, φόρος πλοίων – Πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία – Ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων και άλλων συλλογικών οντοτήτων – Δικονομικά ζητήματα – Μεταβατικές διατάξεις – Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος – Φορολογικός συμβιβασμός – Ικανοποίηση του Δημοσίου)

Πτωχευτικά αδικήματα (σχολιαστής: Κωνσταντίνα Παπαθανασίου): άρθρα 171-177 του Πτωχευτικού Κώδικα          (Ν. 3588/2007)

Ποινική ευθύνη Υπουργών (σχολιαστής: Ιωάννα Αναστασοπούλου): άρθρα 1-22 Ν. 3126/2003

Δασικά αδικήματα (σχολιαστής: Ιωάννης Γκουντής): άρθρα 268, 273, 275, 276, 279, 286, 287 Ν.Δ. 86/1969, Ν. 4042/2012, Υ.Α. 414985/1985, Υ.Α. 37338/1807/2010, Υ.Α. 125188/246/2013 και επικουρικές διατάξεις (προστασία της χλωρίδας, προστασία της άγριας πανίδας, υπηρεσιακά και λοιπά αδικήματα)

Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους (σχολιαστής: Ιωάννης Μοροζίνης): άρθρα 1-3, 5 Ν. 927/1979

Για την 5η ενημέρωση πατήστε εδώ.
Για το σύνολο του έργου πατήστε εδώ.