Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία: 9η ενημέρωση | Οκτώβριος 2016

Μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του τελευταίου έτους, κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Στην νέα αυτή 9η ενημέρωση (Οκτώβριος 2016) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4337/2015, 4356/2015, 4360/2016, 4364/2016, 4366/2016, 4369/2016, 4370/2016, 4373/2016, 4403/2016 και 4411/2016. Επιπλέον, περιέχεται για πρώτη φορά το κείμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ. Έτσι, στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τεύχη:

2.             Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ – ΔΣΑΠΔ – Πρωτόκολλα –  Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ)
3.1.         Αστικός Κώδικας (άρθρα 1-784)
3.2.         Αστικός Κώδικας (άρθρα 785-1588)
3.3.         Αστικός Κώδικας (άρθρα 1589-2035 & ΕισΝΑΚ)
5.1.         Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)
5.2.         Ποινικός Κώδικας (άρθρα 336-474)
6.1.         Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-408)
6.2.         Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 409-603)
9.             Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)
10.          Εμπορικές Μισθώσεις (Π.Δ. 34/1995)
11.          Προστασία των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994)

Για την 9η ενημέρωση του έργου πατήστε εδώ 
Για το σύνολο του έργου πατήστε εδώ