Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Με το άρθρο 69 του Ν. 3659/2008 ('Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 77/7.5.2008) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 42 και 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Για να δείτε το κείμενο του νόμου μετά τις παραπάνω νομοθετικές μεταβολές κάντε κλικ στα οικεία άρθρα.