Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία: 10η ενημέρωση | Οκτώβριος 2017

Μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του τελευταίου έτους, κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου Βασική Νομοθεσία.

Στην νέα αυτή 10η ενημέρωση (Οκτώβριος 2017) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4440/2016, 4443/2016, 4446/2016, 4456/2017, 4464/2017, 4465/2017, 4472/2017, 4475/2017, 4478/2017, 4483/2017, 4488/2017 και 4491/2017. 
Επιπλέον, περιέχεται για πρώτη φορά, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ενημερώσεων του έργου,  το κείμενο του Πτωχευτικού Κώδικα και του Ν. 3869/2010 για την «ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων». 

Έτσι, στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τεύχη:

4.1. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-681Δ)
4.2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 682-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)
5.1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)
6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-408)
7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
8. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
9. Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)
12. Πτωχευτικός Κώδικας & Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα για την 10η ενημέρωση και για το σύνολο του έργου.