Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Άρειος Πάγος 1814/2016 (Ποιν.)

Αναστολή της παραγραφής κατά το άρ. 113 παρ. 6 ΠΚ: Ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης εντός της προβλεπόμενης στο άρ. 483 παρ. 3 ΚΠΔ προθεσμίας, μετά την παρέλευση της οποίας μόνο αναίρεση υπέρ του νόμου είναι επιτρεπτή. – Αναστολή παραγραφής επί εγκλημάτων στρεφομένων κατά ανηλίκων (άρ. 113 παρ. 6 ΠΚ). – Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. – Πότε υπάρχει έλλειψη νομίμου βάσεως. – Αναιρείται, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρ. 113 παρ. 6 ΠΚ, η προσβαλλομένη απόφαση, με την οποία έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για τις πράξεις του βιασμού, της άμεσης συνέργειας σε βιασμό, της αποπλάνησης παιδιού που δεν είχε συμπληρώσει τα δώδεκα έτη και της ασέλγειας μεταξύ συγγενών, λόγω παραγραφής, με την αιτιολογία ότι το κλητήριο θέσπισμα επιδόθηκε στον κατηγορούμενο μετά την συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής, διότι κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος και εκδίκασης της υπόθεσης ο παθών ήταν ανήλικος, ως εκ τούτου δε το δικαστήριο της ουσίας εσφαλμένως παρέλειψε να διαπιστώσει ότι είχε χωρήσει αναστολή της παραγραφής των ως άνω εγκλημάτων λόγω ανηλικότητας του θύματος (άρ. 113 παρ. 6 ΠΚ).


Η απόφαση δημοσιεύεται σε Ποινικά Χρονικά 2017, 598, με παρατηρήσεις Θ. Σάμιου.