Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου
Αποτελέσματα λήμματος

Αποτελέσματα για το λήμμα "Έκρηξη - Εκκρηκτικές ύλες (άρθρα 270 επ. ΠΚ - βλ. και αμέλεια) "

Βρέθηκαν συνολικά 17 εγγραφές. Αναλυτικά:

Θεωρία 0 εγγραφές
Νομολογία 16 εγγραφές
Νομοθεσία 1 εγγραφές
Επιστημονική Κίνηση   0 εγγραφές

ΘΕΩΡΙΑ (0)ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (16)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (0)
 
Κατηγορία
Ταξινόμηση

Βρέθηκαν συνολικά 1 εγγραφές. - Αποτελέσματα 1 έως 1
   | 1 |   
  Τίτλος  ’ρθρου Κατηγορία Τεύχος Συνδεδεμένα λήμματα
         
Ν. 2928/2001: Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων Νόμοι11/2001
Έκρηξη - Εκκρηκτικές ύλες (άρθρα 270 επ. ΠΚ - βλ. και αμέλεια)
Οργανωμένο έγκλημα (βλ. Εγκληματική οργάνωση: Οργανωμένο έγκλημα)
           

   | 1 |