Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Τεύχος Ιουνίου - Ιουλίου 2020

Θεωρία
Νομολογία

 • Άρειος Πάγος (Α1 Τμήμα)

  Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία/Δίκαιο Ανταγωνισμού
  1420/2019
  Ενοχικό Δίκαιο
  184/2020
  Πτώχευση/Εκκαθάριση
  1297/2019
 • Άρειος Πάγος (Α2 Τμήμα)

  Δικονομικό Δίκαιο
  1048/2019, 1386/2019
  Ενοχικό Δίκαιο
  85/2020
  Οικογενειακό Δίκαιο
  1403/2018, 1697/2018
 • Άρειος Πάγος (Β1 Τμήμα)

  Εργατικό Δίκαιο
  1/2020
 • Άρειος Πάγος (Γ Τμήμα)

  Δικονομικό Δίκαιο
  400/2019
  Ειδικοί Αστικοί Νόμοι
  6/2020
  Κληρονομικό Δίκαιο
  161/2019
 • Εφετείο Λάρισας

  Δικονομικό Δίκαιο
  42/2020
 • Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

  Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία/Δίκαιο Ανταγωνισμού
  970/2020
  Ειδικοί Αστικοί Νόμοι
  2972/2019
 • Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

  Δικονομικό Δίκαιο
  11719/2018
 • Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης

  Δικονομικό Δίκαιο
  303/2019
 • Ειρηνοδικείο Αθηνών

  Ειδικοί Αστικοί Νόμοι
  1/2020*
 • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία/Δίκαιο Ανταγωνισμού
  C-766/18*
Νομοθεσία
  Επιστημονική Κίνηση