Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας | 16η έκδοση
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμέλεια)

Η 16η έκδοση του Ποινικού Κώδικα χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Πρώτον, σε αυτήν έχουν ενσωματωθεί όλες οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα με τους νόμους 4312/2014 («Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014), 4315/2014 («Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.2014), κυρίως δε με τα άρθρα 2-8 και 20 του Ν. 4322/2015 («Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015).

Δεύτερον, η παρούσα έκδοση είναι εμπλουτισμένη με σημαντική σχετική νομοθεσία, όπως οι είναι διατάξεις των άρθρων 1-8 του Ν. 4312/2014, που παρατίθενται υπό το άρθρο 384 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015 («Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» – ΦΕΚ Α΄ 65/28.6.2015), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 της ΠΝΠ της 30.6.2015.

Τρίτον, με την παρούσα έκδοση εγκαινιάζεται ένα νέο, πρακτικό σχήμα στην σειρά των κωδίκων τσέπης, που παρέχει την δυνατότητα για χρήση μεγαλύτερων τυπογραφικών στοιχείων, ώστε το νομοθετικό κείμενο να καθίσταται ευανάγνωστο.

Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Ποινικού Κώδικα Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Δείτε περισσότερα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: http://www.sakkoulas.com/website2012/default.asp?static=32&product_id=21659