Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας

Με το άρθρο 25 του Ν. 3663/2008 ('Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), Κοινές Ομάδες Έρευνας και Συνεργασίας και λοιπές διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 99/28.5.2008) προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 214Α.