Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
N. 4322/2015: «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)

Με τον πρόσφατο Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015) επήλθαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές σε κωδικοποιημένα νομοθετήματα που περιέχονται στην βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com και στην εφαρμογή Codilex. Ήδη, οι νομοθετικές αυτές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στους οικείους κώδικες (Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Νόμος περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών) και έχουν τεθεί στην διάθεση των συνδρομητών της βάσης δεδομένων και των χρηστών της εφαρμογής Codilex.