Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Λευκά κολλάρα και οικονομικό έγκλημα - Κοινωνική βλάβη και αντεγκληματική πολιτική
Βίκυ Βασιλαντωνοπούλου

Παρά τις διαφοροποιήσεις σε επιμέρους ζητήματα, λίγοι θα διαφωνούσαν με τη θέση ότι η οικονομία έχει αναδειχθεί στον πλέον καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της σύγχρονης κοινωνικής οργάνωσης τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, υποσκελίζοντας το ρόλο της ιδεολογίας και της πολιτικής. Η παρούσα μελέτη διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική δραστηριότητα συναντάται με το εγκληματικό φαινόμενο, κάτι που έχει αποτυπωθεί εννοιολογικά κυρίως με τους όρους οικονομικό έγκλημα και έγκλημα του λευκού κολάρου.


Στο πρώτο μέρος της μελέτης επιχειρείται η αναλυτική καταγραφή της εγκληματολογικής συζήτησης, εντός της οποίας αναδύθηκε και σφυρηλατήθηκε η έννοια του εγκλήματος του λευκού κολάρου. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η γενεαλογία της έννοιας μέσα από τη διαλεκτική της αναμέτρηση με κοινωνικά φαινόμενα και πολιτικά προτάγματα. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, εξετάζεται κριτικά ο τρόπος αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την κοινωνική βλάβη που παράγει σε πραγματικό-κοινωνικό επίπεδο και αφετέρου την αποτυχία μιας αμιγώς ποινικής ρύθμισής του σε κανονιστικό επίπεδο, ώστε να διερευνηθούν οι εναλλακτικές που διανοίγονται στην προοπτική ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.sakkoulas.com/website2012/default.asp?static=32&category=114&product_id=21575