Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
'Κώδικες τσέπης' 6 - Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Π. Δ. Χριστόπουλος / Γ. Ν. Αλεξίου (επιμ.)

Mε την ολοκληρωμένη σειρά 'Κώδικες Τσέπης' προσφέρεται για πρώτη φορά στον έλληνα νομικό η βασική κωδικοποιημένη νομοθεσία σε μια λειτουργική έκδοση, η οποία συνδυάζει την ενημέρωση για την πορεία των εκάστοτε νομοθετικών μεταβολών με τα αναλυτικά λημματικά ευρετήρια. - Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999) ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές που επέφεραν σ' αυτόν οι Ν. 3542/2007, 3534/2007 και 3446/2006. Στο τέλος του Κώδικα παρατίθεται παράρτημα με τις πρακτικώς σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 3446/2006: 'Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις', την Υ.Α. (Μεταφορών και Επικοινωνιών - Δημόσιας Τάξης) 67754/8530 της 6.11.2002: 'Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (ΣΕΣΟ)', την Υ.Α. (Υγείας και Πρόνοιας - Μεταφορών και Επικοινωνιών - Δημόσιας Τάξης) 43500/5691 της 24.7.2002: 'Μέθοδοι διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα', και το Π.Δ. 287/2001: 'Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας'.